วันหยุดราชการประจำเดือน เมษายน

 • 06 เมษายน 2566 วันจักรี
 • 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน

 • 01 เมษายน 2566 วันออมสิน
 • 01 เมษายน 2566 April Fool's Day
 • 01 เมษายน 2566 วันข้าราชการพลเรือน
 • 01 เมษายน 2566 วันเลิกทาส
 • 02 เมษายน 2566 วันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 02 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • 04 เมษายน 2566 วันภาพยนตร์แห่งชาติ
 • 05 เมษายน 2566 วันเช็งเม้ง
 • 05 เมษายน 2566 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • 07 เมษายน 2566 วันอนามัยโลก
 • 12 เมษายน 2566 วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 • 13 เมษายน 2566 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • 14 เมษายน 2566 วันครอบครัว
 • 22 เมษายน 2566 วันคุ้มครองโลก
 • 24 เมษายน 2566 วันเทศบาล
 • 25 เมษายน 2566 วันนเรศวรมหาราช
 • 26 เมษายน 2566 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
 • 29 เมษายน 2566 วันเต้นรำสากล
 • 29 เมษายน 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 30 เมษายน 2566 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
 • 30 เมษายน 2566 วันชาไข่มุกแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน เมษายน

 • 05 เมษายน 2566
 • 13 เมษายน 2566
 • 19 เมษายน 2566
 • 27 เมษายน 2566