วันหยุดราชการประจำเดือน มีนาคม

 • 06 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม

 • 03 มีนาคม 2566 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
 • 05 มีนาคม 2566 วันนักข่าว
 • 08 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล
 • 13 มีนาคม 2566 วันช้างไทย
 • 14 มีนาคม 2566 วันคณิตศาสตร์โลก
 • 15 มีนาคม 2566 วันสิทธิผู้บริโภคสากล
 • 17 มีนาคม 2566 วันนอนหลับโลก
 • 20 มีนาคม 2566 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21 มีนาคม 2566 วันกวีนิพนธ์สากล
 • 21 มีนาคม 2566 วันดาวน์ซินโดรมโลก
 • 21 มีนาคม 2566 วันป่าไม้โลก
 • 22 มีนาคม 2566 วันน้ำของโลก
 • 23 มีนาคม 2566 วันอุตุนิยมวิทยาโลก
 • 24 มีนาคม 2566 วันวัณโรคโลก
 • 27 มีนาคม 2566 วันกองทัพอากาศ
 • 30 มีนาคม 2566 วันไบโพลาร์โลก
 • 31 มีนาคม 2566 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระ ประจำเดือน มีนาคม

 • 06 มีนาคม 2566
 • 14 มีนาคม 2566
 • 21 มีนาคม 2566
 • 29 มีนาคม 2566