วันหยุดราชการประจำเดือน ตุลาคม

 • 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 • 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม

 • 01 ตุลาคม 2566 วันผู้สูงอายุสากล
 • 01 ตุลาคม 2566 วันกาแฟสากล
 • 01 ตุลาคม 2566 วันหมาดำ
 • 04 ตุลาคม 2566 วันสัตว์โลก
 • 05 ตุลาคม 2566 วันนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 05 ตุลาคม 2566 วันครูโลก
 • 08 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • 09 ตุลาคม 2566 วันไปรษณีย์โลก
 • 12 ตุลาคม 2566 วันสายตาโลก
 • 14 ตุลาคม 2566 วันสารทไทย
 • 14 ตุลาคม 2566 วันประชาธิปไตย
 • 15 ตุลาคม 2566 วันล้างมือโลก
 • 15 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 16 ตุลาคม 2566 วันอาหารโลก
 • 16 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 17 ตุลาคม 2566 วันตำรวจ
 • 17 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 18 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 19 ตุลาคม 2566 วันเทคโนโลยีของไทย
 • 19 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 20 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 21 ตุลาคม 2566 วันสังคมสงเคราะห์
 • 21 ตุลาคม 2566 วันพยาบาลแห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2566 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2566 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2566 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • 21 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 21 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 22 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 23 ตุลาคม 2566 เทศกาลกินเจ
 • 24 ตุลาคม 2566 วันสหประชาชาติ
 • 29 ตุลาคม 2566 วันสะเก็ดเงินโลก
 • 29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษา
 • 31 ตุลาคม 2566 วันฮาโลวีน
 • 31 ตุลาคม 2566 วันออมแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน ตุลาคม

 • 07 ตุลาคม 2566
 • 14 ตุลาคม 2566
 • 22 ตุลาคม 2566
 • 29 ตุลาคม 2566