วันหยุดราชการประจำเดือน พฤษภาคม

 • 01 พฤษภาคม 2566 วันแรงงาน
 • 04 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 05 พฤษภาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 08 พฤษภาคม 2566 วันกาชาดสากล
 • 11 พฤษภาคม 2566 วันปรีดี พนมยงค์
 • 12 พฤษภาคม 2566 วันพยาบาลสากล
 • 15 พฤษภาคม 2566 วันครอบครัวสากล
 • 22 พฤษภาคม 2566 วันความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 23 พฤษภาคม 2566 วันเต่าโลก
 • 31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก
 • 31 พฤษภาคม 2566 International Flight Attendant Day

วันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 04 พฤษภาคม 2566
 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 19 พฤษภาคม 2566
 • 27 พฤษภาคม 2566