วันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • 02 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
 • 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2566 วันสตรีไทย
 • 04 สิงหาคม 2566 วันสื่อสารแห่งชาติ
 • 04 สิงหาคม 2566 วันสัตวแพทย์ไทย
 • 07 สิงหาคม 2566 วันรพี
 • 13 สิงหาคม 2566 วันคนถนัดซ้ายสากล
 • 16 สิงหาคม 2566 วันสันติภาพไทย
 • 17 สิงหาคม 2566 วันยกย่องแมวดำ
 • 18 สิงหาคม 2566 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 26 สิงหาคม 2566 วันสุนัขแห่งชาติ
 • 30 สิงหาคม 2566 วันสารทจีน

วันพระ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2566
 • 09 สิงหาคม 2566
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 24 สิงหาคม 2566
 • 31 สิงหาคม 2566