วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน

 • 11 พฤศจิกายน 2566 วันคนพิการแห่งชาติ
 • 14 พฤศจิกายน 2566 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • 14 พฤศจิกายน 2566 วันเบาหวานโลก
 • 19 พฤศจิกายน 2566 วันส้วมโลก
 • 20 พฤศจิกายน 2566 วันกองทัพเรือ
 • 23 พฤศจิกายน 2566 วันขอบคุณพระเจ้า
 • 25 พฤศจิกายน 2566 วันประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 25 พฤศจิกายน 2566 วันวชิราวุธ
 • 27 พฤศจิกายน 2566 วันสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 27 พฤศจิกายน 2566 วันลอยกระทง

วันพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน

 • 06 พฤศจิกายน 2566
 • 12 พฤศจิกายน 2566
 • 20 พฤศจิกายน 2566
 • 27 พฤศจิกายน 2566