วันหยุดราชการประจำเดือน เมษายน

 • 06 เมษายน 2567 วันจักรี
 • 08 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันจักรี
 • 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
 • 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน

 • 01 เมษายน 2567 วันออมสิน
 • 01 เมษายน 2567 April Fool's Day
 • 01 เมษายน 2567 วันข้าราชการพลเรือน
 • 01 เมษายน 2567 วันเลิกทาส
 • 02 เมษายน 2567 วันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 02 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • 04 เมษายน 2567 วันภาพยนตร์แห่งชาติ
 • 04 เมษายน 2567 วันเช็งเม้ง
 • 05 เมษายน 2567 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • 07 เมษายน 2567 วันอนามัยโลก
 • 12 เมษายน 2567 วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 • 13 เมษายน 2567 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • 14 เมษายน 2567 วันครอบครัว
 • 22 เมษายน 2567 วันคุ้มครองโลก
 • 24 เมษายน 2567 วันเทศบาล
 • 25 เมษายน 2567 วันนเรศวรมหาราช
 • 25 เมษายน 2567 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 26 เมษายน 2567 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
 • 29 เมษายน 2567 วันเต้นรำสากล
 • 29 เมษายน 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 30 เมษายน 2567 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
 • 30 เมษายน 2567 วันชาไข่มุกแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน เมษายน

 • 01 เมษายน 2567
 • 08 เมษายน 2567
 • 16 เมษายน 2567
 • 23 เมษายน 2567