วันหยุดราชการประจำเดือน ธันวาคม

 • 05 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
 • 05 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม

 • 01 ธันวาคม 2566 วันเอดส์โลก
 • 01 ธันวาคม 2566 วันดำรงราชานุภาพ
 • 03 ธันวาคม 2566 วันคนพิการสากล
 • 04 ธันวาคม 2566 วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 05 ธันวาคม 2566 วันดินโลก
 • 05 ธันวาคม 2566 วันชาติ
 • 07 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
 • 09 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • 10 ธันวาคม 2566 วันสิทธิมนุษยชนสากล
 • 15 ธันวาคม 2566 วันชาสากล
 • 16 ธันวาคม 2566 วันกีฬาแห่งชาติ
 • 22 ธันวาคม 2566 เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย
 • 24 ธันวาคม 2566 วันคริสมาสต์อีฟ
 • 25 ธันวาคม 2566 วันคริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม 2566 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 • 28 ธันวาคม 2566 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพระ ประจำเดือน ธันวาคม

 • 05 ธันวาคม 2566
 • 12 ธันวาคม 2566
 • 20 ธันวาคม 2566
 • 27 ธันวาคม 2566