วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 02 กุมภาพันธ์ 2566 วันนักประดิษฐ์
 • 02 กุมภาพันธ์ 2566 วันเกษตรแห่งชาติ
 • 02 กุมภาพันธ์ 2566 วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 • 03 กุมภาพันธ์ 2566 วันทหารผ่านศึก
 • 04 กุมภาพันธ์ 2566 วันมะเร็งโลก
 • 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันอาสารักษาดินแดน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566 วันรักนกเงือก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2566 วันวาเลนไทน์
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566 วันศิลปินแห่งชาติ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2566 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2566 วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 05 กุมภาพันธ์ 2566
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566