วันหยุดราชการประจำเดือน เมษายน

 • 06 เมษายน 2565 วันจักรี
 • 13 เมษายน 2565 สงกรานต์
 • 14 เมษายน 2565 สงกรานต์
 • 15 เมษายน 2565 สงกรานต์

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน

 • 01 เมษายน 2565 วันออมสิน
 • 01 เมษายน 2565 April Fool's Day
 • 01 เมษายน 2565 วันข้าราชการพลเรือน
 • 01 เมษายน 2565 วันเลิกทาส
 • 02 เมษายน 2565 วันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 02 เมษายน 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • 04 เมษายน 2565 วันภาพยนตร์แห่งชาติ
 • 04 เมษายน 2565 วันเช็งเม้ง
 • 05 เมษายน 2565 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • 07 เมษายน 2565 วันอนามัยโลก
 • 12 เมษายน 2565 วันป่าชุมชนชายเลนไทย
 • 13 เมษายน 2565 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • 14 เมษายน 2565 วันครอบครัว
 • 22 เมษายน 2565 วันคุ้มครองโลก
 • 24 เมษายน 2565 วันเทศบาล
 • 25 เมษายน 2565 วันนเรศวรมหาราช
 • 25 เมษายน 2565 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 26 เมษายน 2565 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
 • 29 เมษายน 2565 วันเต้นรำสากล
 • 29 เมษายน 2565 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • 30 เมษายน 2565 วันชาไข่มุกแห่งชาติ
 • 30 เมษายน 2565 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

วันพระ ประจำเดือน เมษายน

 • 01 เมษายน 2565
 • 09 เมษายน 2565
 • 16 เมษายน 2565
 • 24 เมษายน 2565
 • 30 เมษายน 2565