วันหยุดราชการประจำเดือน มิถนายน

 • 03 มิถนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • 03 มิถนายน 2566 วันวิสาขบูชา
 • 05 มิถนายน 2566 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ, วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มิถนายน

 • 01 มิถนายน 2566 วันดื่มนมโลก
 • 05 มิถนายน 2566 วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • 07 มิถนายน 2566 วันวิ่งโลก
 • 08 มิถนายน 2566 วันมหาสมุทรโลก
 • 08 มิถนายน 2566 วันเพื่อนสนิทสากล
 • 09 มิถนายน 2566 วันอานันทมหิดล
 • 12 มิถนายน 2566 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
 • 17 มิถนายน 2566 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
 • 20 มิถนายน 2566 วันผู้ลี้ภัยโลก
 • 24 มิถนายน 2566 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • 26 มิถนายน 2566 วันสุนทรภู่
 • 26 มิถนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพระ ประจำเดือน มิถนายน

 • 03 มิถนายน 2566
 • 11 มิถนายน 2566
 • 17 มิถนายน 2566
 • 25 มิถนายน 2566