วันหยุดราชการประจำเดือน มกราคม

 • 01 มกราคม 2566 ปีใหม่
 • 02 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม

 • 05 มกราคม 2566 วันนกแห่งชาติ
 • 08 มกราคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • 13 มกราคม 2566 วันการบินแห่งชาติ
 • 14 มกราคม 2566 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 • 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ
 • 16 มกราคม 2566 วันครูแห่งชาติ
 • 17 มกราคม 2566 วันพ่อขุนรามฯ
 • 17 มกราคม 2566 วันโคนมแห่งชาติ
 • 18 มกราคม 2566 วันกองทัพไทย
 • 18 มกราคม 2566 วันกองทัพบก
 • 18 มกราคม 2566 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 18 มกราคม 2566 วันยุทธหัตถี
 • 22 มกราคม 2566 วันตรุษจีน

วันพระ ประจำเดือน มกราคม

 • 06 มกราคม 2566
 • 14 มกราคม 2566
 • 21 มกราคม 2566
 • 29 มกราคม 2566