วันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม

 • 12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ
 • 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2567 วันสตรีไทย
 • 04 สิงหาคม 2567 วันสื่อสารแห่งชาติ
 • 04 สิงหาคม 2567 วันสัตวแพทย์ไทย
 • 07 สิงหาคม 2567 วันรพี
 • 13 สิงหาคม 2567 วันคนถนัดซ้ายสากล
 • 16 สิงหาคม 2567 วันสันติภาพไทย
 • 17 สิงหาคม 2567 วันยกย่องแมวดำ
 • 18 สิงหาคม 2567 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2567 วันสารทจีน
 • 26 สิงหาคม 2567 วันสุนัขโลก

วันพระ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 04 สิงหาคม 2567
 • 12 สิงหาคม 2567
 • 19 สิงหาคม 2567
 • 27 สิงหาคม 2567