วันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม

 • 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2565 วันสตรีไทย
 • 04 สิงหาคม 2565 วันสื่อสารแห่งชาติ
 • 04 สิงหาคม 2565 วันสัตวแพทย์ไทย
 • 07 สิงหาคม 2565 วันรพี
 • 13 สิงหาคม 2565 วันคนถนัดซ้ายสากล
 • 16 สิงหาคม 2565 วันสันติภาพไทย
 • 17 สิงหาคม 2565 วันยกย่องแมวดำ
 • 18 สิงหาคม 2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 26 สิงหาคม 2565 วันสุนัขแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 05 สิงหาคม 2565
 • 12 สิงหาคม 2565
 • 20 สิงหาคม 2565
 • 26 สิงหาคม 2565