วันหยุดราชการประจำเดือน มิถนายน

 • 03 มิถนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มิถนายน

 • 01 มิถนายน 2567 วันดื่มนมโลก
 • 05 มิถนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • 05 มิถนายน 2567 วันวิ่งโลก
 • 08 มิถนายน 2567 วันมหาสมุทรโลก
 • 08 มิถนายน 2567 วันเพื่อนสนิทสากล
 • 08 มิถนายน 2567 วันทะเลโลก
 • 09 มิถนายน 2567 วันอานันทมหิดล
 • 12 มิถนายน 2567 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
 • 17 มิถนายน 2567 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
 • 20 มิถนายน 2567 วันผู้ลี้ภัยโลก
 • 24 มิถนายน 2567 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • 26 มิถนายน 2567 วันสุนทรภู่
 • 26 มิถนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพระ ประจำเดือน มิถนายน

 • 06 มิถนายน 2567
 • 14 มิถนายน 2567
 • 21 มิถนายน 2567
 • 29 มิถนายน 2567