วันหยุดราชการประจำเดือน มิถนายน

 • 03 มิถนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มิถนายน

 • 01 มิถนายน 2565 วันดื่มนมโลก
 • 03 มิถนายน 2565 วันวิ่งโลก
 • 05 มิถนายน 2565 วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • 08 มิถนายน 2565 วันเพื่อนสนิทสากล
 • 08 มิถนายน 2565 วันมหาสมุทรโลก
 • 09 มิถนายน 2565 วันอานันทมหิดล
 • 12 มิถนายน 2565 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
 • 17 มิถนายน 2565 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
 • 20 มิถนายน 2565 วันผู้ลี้ภัยโลก
 • 24 มิถนายน 2565 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 • 26 มิถนายน 2565 วันสุนทรภู่
 • 26 มิถนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพระ ประจำเดือน มิถนายน

 • 07 มิถนายน 2565
 • 14 มิถนายน 2565
 • 22 มิถนายน 2565
 • 28 มิถนายน 2565