วันหยุดราชการประจำเดือน มกราคม

 • 01 มกราคม 2567 ปีใหม่
 • 02 มกราคม 2567 วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม

 • 05 มกราคม 2567 วันนกแห่งชาติ
 • 08 มกราคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • 13 มกราคม 2567 วันการบินแห่งชาติ
 • 13 มกราคม 2567 วันเด็กแห่งชาติ
 • 14 มกราคม 2567 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 • 16 มกราคม 2567 วันครูแห่งชาติ
 • 17 มกราคม 2567 วันพ่อขุนรามฯ
 • 17 มกราคม 2567 วันโคนมแห่งชาติ
 • 18 มกราคม 2567 วันกองทัพไทย
 • 18 มกราคม 2567 วันกองทัพบก
 • 18 มกราคม 2567 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 18 มกราคม 2567 วันยุทธหัตถี

วันพระ ประจำเดือน มกราคม

 • 04 มกราคม 2567
 • 10 มกราคม 2567
 • 18 มกราคม 2567
 • 25 มกราคม 2567