วันหยุดราชการประจำเดือน มกราคม

 • 01 มกราคม 2565 ปีใหม่
 • 03 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม

 • 05 มกราคม 2565 วันนกแห่งชาติ
 • 08 มกราคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • 08 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ
 • 13 มกราคม 2565 วันการบินแห่งชาติ
 • 14 มกราคม 2565 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 • 16 มกราคม 2565 วันครูแห่งชาติ
 • 17 มกราคม 2565 วันพ่อขุนรามฯ
 • 17 มกราคม 2565 วันโคนมแห่งชาติ
 • 18 มกราคม 2565 วันยุทธหัตถี
 • 18 มกราคม 2565 วันกองทัพไทย
 • 18 มกราคม 2565 วันกองทัพบก
 • 18 มกราคม 2565 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพระ ประจำเดือน มกราคม

 • 02 มกราคม 2565
 • 10 มกราคม 2565
 • 17 มกราคม 2565
 • 25 มกราคม 2565