วันหยุดราชการประจำเดือน พฤษภาคม

 • 01 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน
 • 04 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
 • 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 05 พฤษภาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 08 พฤษภาคม 2567 วันกาชาดสากล
 • 11 พฤษภาคม 2567 วันปรีดี พนมยงค์
 • 12 พฤษภาคม 2567 วันพยาบาลสากล
 • 15 พฤษภาคม 2567 วันครอบครัวสากล
 • 22 พฤษภาคม 2567 วันความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 23 พฤษภาคม 2567 วันเต่าโลก
 • 30 พฤษภาคม 2567 วันอัฏฐมีบูชา
 • 31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก
 • 31 พฤษภาคม 2567 International Flight Attendant Day

วันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 01 พฤษภาคม 2567
 • 07 พฤษภาคม 2567
 • 15 พฤษภาคม 2567
 • 22 พฤษภาคม 2567
 • 30 พฤษภาคม 2567