วันหยุดราชการประจำเดือน พฤษภาคม

 • 01 พฤษภาคม 2565 วันแรงงาน
 • 04 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
 • 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 05 พฤษภาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 08 พฤษภาคม 2565 วันกาชาดสากล
 • 12 พฤษภาคม 2565 วันพยาบาลสากล
 • 15 พฤษภาคม 2565 วันครอบครัวสากล
 • 22 พฤษภาคม 2565 วันความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 23 พฤษภาคม 2565 วันเต่าโลก
 • 31 พฤษภาคม 2565 International Flight Attendant Day
 • 31 พฤษภาคม 2565 วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 08 พฤษภาคม 2565
 • 15 พฤษภาคม 2565
 • 23 พฤษภาคม 2565
 • 30 พฤษภาคม 2565