วันหยุดราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
 • 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 02 กุมภาพันธ์ 2567 วันนักประดิษฐ์
 • 02 กุมภาพันธ์ 2567 วันเกษตรแห่งชาติ
 • 02 กุมภาพันธ์ 2567 วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 • 03 กุมภาพันธ์ 2567 วันทหารผ่านศึก
 • 04 กุมภาพันธ์ 2567 วันมะเร็งโลก
 • 10 กุมภาพันธ์ 2567 วันอาสารักษาดินแดน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2567 วันตรุษจีน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 วันรักนกเงือก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันวาเลนไทน์
 • 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันศิลปินแห่งชาติ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2567 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 02 กุมภาพันธ์ 2567
 • 09 กุมภาพันธ์ 2567
 • 17 กุมภาพันธ์ 2567
 • 24 กุมภาพันธ์ 2567