วันหยุดราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 01 กุมภาพันธ์ 2565 วันตรุษจีน
 • 02 กุมภาพันธ์ 2565 วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 • 02 กุมภาพันธ์ 2565 วันนักประดิษฐ์
 • 02 กุมภาพันธ์ 2565 วันเกษตรแห่งชาติ
 • 03 กุมภาพันธ์ 2565 วันทหารผ่านศึก
 • 04 กุมภาพันธ์ 2565 วันมะเร็งโลก
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันอาสารักษาดินแดน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2565 วันรักนกเงือก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันวาเลนไทน์
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 วันศิลปินแห่งชาติ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 01 กุมภาพันธ์ 2565
 • 09 กุมภาพันธ์ 2565
 • 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565