วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม

 • 03 มีนาคม 2565 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
 • 05 มีนาคม 2565 วันนักข่าว
 • 08 มีนาคม 2565 วันสตรีสากล
 • 13 มีนาคม 2565 วันช้างไทย
 • 14 มีนาคม 2565 วันคณิตศาสตร์โลก
 • 15 มีนาคม 2565 วันสิทธิผู้บริโภคสากล
 • 15 มีนาคม 2565 วันนอนหลับโลก
 • 20 มีนาคม 2565 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21 มีนาคม 2565 วันกวีนิพนธ์สากล
 • 21 มีนาคม 2565 วันดาวน์ซินโดรมโลก
 • 21 มีนาคม 2565 วันป่าไม้โลก
 • 22 มีนาคม 2565 วันน้ำของโลก
 • 23 มีนาคม 2565 วันอุตุนิยมวิทยาโลก
 • 24 มีนาคม 2565 วันวัณโรคโลก
 • 27 มีนาคม 2565 วันกองทัพอากาศ
 • 30 มีนาคม 2565 วันไบโพลาร์โลก
 • 31 มีนาคม 2565 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระ ประจำเดือน มีนาคม

 • 02 มีนาคม 2565
 • 10 มีนาคม 2565
 • 17 มีนาคม 2565
 • 25 มีนาคม 2565