วันหยุดราชการประจำเดือน ธันวาคม

 • 05 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • 05 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม

 • 01 ธันวาคม 2567 วันเอดส์โลก
 • 01 ธันวาคม 2567 วันดำรงราชานุภาพ
 • 03 ธันวาคม 2567 วันคนพิการสากล
 • 04 ธันวาคม 2567 วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 05 ธันวาคม 2567 วันดินโลก
 • 05 ธันวาคม 2567 วันชาติ
 • 07 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
 • 09 ธันวาคม 2567 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • 10 ธันวาคม 2567 วันสิทธิมนุษยชนสากล
 • 15 ธันวาคม 2567 วันชาสากล
 • 16 ธันวาคม 2567 วันกีฬาแห่งชาติ
 • 24 ธันวาคม 2567 วันคริสมาสต์อีฟ
 • 25 ธันวาคม 2567 วันคริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม 2567 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 • 28 ธันวาคม 2567 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพระ ประจำเดือน ธันวาคม

 • 08 ธันวาคม 2567
 • 15 ธันวาคม 2567
 • 23 ธันวาคม 2567
 • 29 ธันวาคม 2567