วันหยุดราชการประจำเดือน ตุลาคม

 • 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 • 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม

 • 01 ตุลาคม 2565 วันผู้สูงอายุสากล
 • 04 ตุลาคม 2565 วันสัตว์โลก
 • 05 ตุลาคม 2565 วันนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 05 ตุลาคม 2565 วันครูโลก
 • 08 ตุลาคม 2565 วันสายตาโลก
 • 08 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • 09 ตุลาคม 2565 วันไปรษณีย์โลก
 • 13 ตุลาคม 2565 วันตำรวจ
 • 14 ตุลาคม 2565 วันประชาธิปไตย
 • 15 ตุลาคม 2565 วันล้างมือโลก
 • 16 ตุลาคม 2565 วันอาหารโลก
 • 19 ตุลาคม 2565 วันเทคโนโลยีของไทย
 • 21 ตุลาคม 2565 วันสังคมสงเคราะห์
 • 21 ตุลาคม 2565 วันพยาบาลแห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2565 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2565 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2565 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • 21 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 24 ตุลาคม 2565 วันสหประชาชาติ
 • 29 ตุลาคม 2565 วันสะเก็ดเงินโลก
 • 31 ตุลาคม 2565 วันฮาโลวีน
 • 31 ตุลาคม 2565 วันออมแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน ตุลาคม

 • 03 ตุลาคม 2565
 • 10 ตุลาคม 2565
 • 18 ตุลาคม 2565
 • 24 ตุลาคม 2565