วันหยุดราชการประจำเดือน พฤษภาคม

 • 01 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน
 • 03 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
 • 04 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
 • 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล
 • 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 05 พฤษภาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 08 พฤษภาคม 2564 วันกาชาดสากล
 • 12 พฤษภาคม 2564 วันพยาบาลสากล
 • 15 พฤษภาคม 2564 วันครอบครัวสากล
 • 22 พฤษภาคม 2564 วันความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 23 พฤษภาคม 2564 วันเต่าโลก
 • 31 พฤษภาคม 2564 วันงดสูบบุหรี่โลก
 • 31 พฤษภาคม 2564 International Flight Attendant Day

วันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม

 • 04 พฤษภาคม 2564
 • 11 พฤษภาคม 2564
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 26 พฤษภาคม 2564