วันหยุดราชการประจำเดือน ตุลาคม

 • 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 • 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
 • 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม

 • 01 ตุลาคม 2564 วันผู้สูงอายุสากล
 • 04 ตุลาคม 2564 วันสัตว์โลก
 • 05 ตุลาคม 2564 วันนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 05 ตุลาคม 2564 วันครูโลก
 • 08 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 • 08 ตุลาคม 2564 วันสายตาโลก
 • 09 ตุลาคม 2564 วันไปรษณีย์โลก
 • 13 ตุลาคม 2564 วันตำรวจ
 • 14 ตุลาคม 2564 วันประชาธิปไตย
 • 15 ตุลาคม 2564 วันล้างมือโลก
 • 16 ตุลาคม 2564 วันอาหารโลก
 • 19 ตุลาคม 2564 วันเทคโนโลยีของไทย
 • 20 ตุลาคม 2564 วันออกพรรษา
 • 21 ตุลาคม 2564 วันสังคมสงเคราะห์
 • 21 ตุลาคม 2564 วันพยาบาลแห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2564 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2564 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21 ตุลาคม 2564 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • 21 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 24 ตุลาคม 2564 วันสหประชาชาติ
 • 29 ตุลาคม 2564 วันสะเก็ดเงินโลก
 • 31 ตุลาคม 2564 วันฮาโลวีน
 • 31 ตุลาคม 2564 วันออมแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน ตุลาคม

 • 06 ตุลาคม 2564
 • 14 ตุลาคม 2564
 • 21 ตุลาคม 2564
 • 29 ตุลาคม 2564