วันหยุดราชการประจำเดือน กรกฏาคม

 • 20 กรกฏาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • 21 กรกฏาคม 2567 วันเข้าพรรษา
 • 22 กรกฏาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
 • 28 กรกฏาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 29 กรกฏาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 01 กรกฏาคม 2567 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
 • 01 กรกฏาคม 2567 วันลูกเสือแห่งชาติ
 • 04 กรกฏาคม 2567 วันชาติอเมริกา
 • 04 กรกฏาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
 • 07 กรกฏาคม 2567 วันพูดความจริง
 • 13 กรกฏาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • 29 กรกฏาคม 2567 วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 05 กรกฏาคม 2567
 • 13 กรกฏาคม 2567
 • 20 กรกฏาคม 2567
 • 21 กรกฏาคม 2567
 • 28 กรกฏาคม 2567