วันหยุดราชการประจำเดือน มกราคม

 • 01 มกราคม 2564 ปีใหม่

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม

 • 05 มกราคม 2564 วันนกแห่งชาติ
 • 08 มกราคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • 09 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ
 • 13 มกราคม 2564 วันการบินแห่งชาติ
 • 14 มกราคม 2564 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 • 16 มกราคม 2564 วันครูแห่งชาติ
 • 17 มกราคม 2564 วันพ่อขุนรามฯ
 • 17 มกราคม 2564 วันโคนมแห่งชาติ
 • 18 มกราคม 2564 วันกองทัพไทย
 • 18 มกราคม 2564 วันกองทัพบก
 • 18 มกราคม 2564 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 18 มกราคม 2564 วันยุทธหัตถี

วันพระ ประจำเดือน มกราคม

 • 06 มกราคม 2564
 • 13 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564