วันหยุดราชการประจำเดือน กรกฏาคม

 • 24 กรกฏาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
 • 25 กรกฏาคม 2564 วันเข้าพรรษา
 • 26 กรกฏาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • 27 กรกฏาคม 2564 วันหยุด (พิเศษ)
 • 28 กรกฏาคม 2564 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 01 กรกฏาคม 2564 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
 • 01 กรกฏาคม 2564 วันลูกเสือแห่งชาติ
 • 04 กรกฏาคม 2564 วันชาติอเมริกา
 • 04 กรกฏาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
 • 07 กรกฏาคม 2564 วันพูดความจริง
 • 13 กรกฏาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • 21 กรกฏาคม 2564 วันประมงแห่งชาติ
 • 29 กรกฏาคม 2564 วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กรกฏาคม

 • 02 กรกฏาคม 2564
 • 09 กรกฏาคม 2564
 • 17 กรกฏาคม 2564
 • 24 กรกฏาคม 2564