วันหยุดราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 02 กุมภาพันธ์ 2564 วันนักประดิษฐ์
 • 02 กุมภาพันธ์ 2564 วันเกษตรแห่งชาติ
 • 02 กุมภาพันธ์ 2564 วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 • 03 กุมภาพันธ์ 2564 วันทหารผ่านศึก
 • 04 กุมภาพันธ์ 2564 วันมะเร็งโลก
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 วันอาสารักษาดินแดน
 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2564 วันรักนกเงือก
 • 14 กุมภาพันธ์ 2564 วันวาเลนไทน์
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันศิลปินแห่งชาติ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 05 กุมภาพันธ์ 2564
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 26 กุมภาพันธ์ 2564