วันหยุดราชการประจำเดือน กันยายน

 • 24 กันยายน 2564 วันหยุด (พิเศษ)

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน

 • 01 กันยายน 2564 วันสืบ นาคะเสถียร
 • 02 กันยายน 2564 วันสารทจีน
 • 10 กันยายน 2564 วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
 • 13 กันยายน 2564 วันกอดสุนัขแห่งชาติ
 • 15 กันยายน 2564 วันศิลป์ พีระศรี
 • 16 กันยายน 2564 วันโอโซนสากล
 • 16 กันยายน 2564 วันสารทไทย
 • 19 กันยายน 2564 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
 • 20 กันยายน 2564 วันเยาวชนแห่งชาติ
 • 20 กันยายน 2564 วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
 • 21 กันยายน 2564 วันไหว้พระจันทร์
 • 21 กันยายน 2564 วันประมงแห่งชาติ
 • 21 กันยายน 2564 วันสันติภาพโลก
 • 22 กันยายน 2564 วันแรดโลก
 • 22 กันยายน 2564 วันคาร์ฟรีเดย์
 • 24 กันยายน 2564 วันมหิดล
 • 27 กันยายน 2564 วันทะเลโลก
 • 27 กันยายน 2564 วันท่องเที่ยวโลก
 • 28 กันยายน 2564 วันพระราชทานธงชาติไทย
 • 28 กันยายน 2564 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
 • 29 กันยายน 2564 วันหัวใจโลก

วันพระ ประจำเดือน กันยายน

 • 06 กันยายน 2564
 • 14 กันยายน 2564
 • 21 กันยายน 2564
 • 29 กันยายน 2564