วันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม

 • 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ

วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2564 วันสตรีไทย
 • 04 สิงหาคม 2564 วันสื่อสารแห่งชาติ
 • 04 สิงหาคม 2564 วันสัตวแพทย์ไทย
 • 07 สิงหาคม 2564 วันรพี
 • 13 สิงหาคม 2564 วันคนถนัดซ้ายสากล
 • 16 สิงหาคม 2564 วันสันติภาพไทย
 • 17 สิงหาคม 2564 วันยกย่องแมวดำ
 • 18 สิงหาคม 2564 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 26 สิงหาคม 2564 วันสุนัขแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน สิงหาคม

 • 01 สิงหาคม 2564
 • 08 สิงหาคม 2564
 • 16 สิงหาคม 2564
 • 23 สิงหาคม 2564
 • 31 สิงหาคม 2564