วันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน

 • 14 พฤศจิกายน 2563 วันคนพิการแห่งชาติ
 • 14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • 14 พฤศจิกายน 2563 วันเบาหวานโลก
 • 19 พฤศจิกายน 2563 วันส้วมโลก
 • 20 พฤศจิกายน 2563 วันกองทัพเรือ
 • 25 พฤศจิกายน 2563 วันวชิราวุธ
 • 25 พฤศจิกายน 2563 วันประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 25 พฤศจิกายน 2563 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • 26 พฤศจิกายน 2563 วันขอบคุณพระเจ้า
 • 27 พฤศจิกายน 2563 วันสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 27 พฤศจิกายน 2563 วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

วันพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน

 • 08 พฤศจิกายน 2563
 • 15 พฤศจิกายน 2563
 • 23 พฤศจิกายน 2563
 • 30 พฤศจิกายน 2563