ปฏิทินไฟล์ Excel ปี 2563 พร้อมวันหยุดของไทย วันพระ และ โน้ตด้านล่าง

06-09-2020  7754

แจกฟรีปฏิทินไฟล์ Excel ปี 2563 พร้อมวันหยุดของไทย วันพระ และ โน้ตด้านล่าง มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สร้างไฟล์ขึ้นมาจากระบบ www.calendaramaz.com

โดยตัวปฏิทินจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ ชื่อเดือน และ ปี พ.ศ. จะอยู่มุมด้านขวาของตารางปฏิทิน ชื่อวันเป็นภาษาไทย ธีมสีน้ำเงินเข้ม เส้นตารางสีน้ำเงินรวมถึงตัวอักษร ด้านขวาจะมีรายละเอียดวันหยุดของเดือนนั้น และด้านล่างของตัวปฏิทินจะมีพื้นที่สำหรับ Note

ตัวไฟล์ปฏิทิน Excel ปี 2563 นี้จะทำเป็น 12 sheet แยกเป็น sheet ละเดือน ชื่อ sheet ก็จะตั้งเป็นชื่อเดือนภาษาไทยเรียงลำดับไปตามภาพ

ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ

วันหยุดราชการ และ วันเสาร์ อาทิตย์ ก็จะไฮไลท์สีตามสีฟ้าอ่อน ๆ ตามธีมของปี 2563 นี้ แต่จะไม่แสดงชื่อวันหยุดในตาราง จะย้ายไปไว้ด้านขวา ดังภาพด่านล่าง นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญอื่น ๆ และสัญลักษณ์วันพระแสดงไว้ตรงมุมซ้ายบนด้วย

ลิ้งสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน Excel ปี 2563

Download ปฏิทิน Excel 2563 ภาษาไทย

Download ปฏิทิน Excel 2563 ภาษาอังกฤษ

สำหรับท่านที่ต้องการปฏิทิน Excel ไปใช้งานในสีอื่น ๆ สามารถไปสร้างเองได้ที่ www.calendaramaz.com/สร้างปฏิทิน Excel Online ครับ

ปฏิทิน Excel  ปฏิทิน 2563